כל התקוות שנזרו בה, כים בסלע, נַפצו. היא יצאה לקרב, שהכל חשבו: הנה, המהפך מגיע! אך בסוף, נכזבו. זאתי, שאותה יעדו למנהיגת - חיל, באימון ההמונים בססה. היד ה"נדיבה" של השלטון, לשחוד אותה הצליחה; כתוצאה, ספינתה על השרטון נטרפה. היכן מנהיגות אמיתיות?! אותן, שאת קטר מאבקן, ללא נסוג תובילנה. היכן רוח - מהפכה, המפעמת בלב המונים? הקרב לא תם! יש להמשיך בתרועתו, חרף מראית - עין שהפתרון הגיע. עתיד העולם, אינו בידי נרתעים!