בלהט המהפכה נעקור העושק;
אוקטובר 1917 לא תם עוד.
במטח אוורורה החדש ייפתח עידן של הצדק;
של השינויים והתמורות אבוקה תיקוד.

השמש תינשא מעל האופק;
קרנה את תלמנו תאיר.
שחר התחדשות ימי העלומים יפציע;
רוח הפלדה המתחשלת - משבה תגביר.

לא עווד לניצול ולרשע!
הקץ לעריצות  האדונים.
הפועלים בפרי-עמלם יִזְכּוּנָה;
כן, לשלטון ההמונים!

העבדות איננה לנצח;
כבר הגיעו זמנים אחרים.
לא ניאות עוד לשרת מרום-עם-הארץ;
אנו נהיה אדונים