בלהט - מטחי אוורורה, דגלי - מהפכה נשיאה. נצא לקרב; נאחוז באבן, של המחר הנפלא. באש - המרד, נחשל פלדת עוזינו; נצעד לאורך נתיבים, לוהטי - אדמה. נזעק לכל המדוכאים: אחרינו! לעבר אופקים חדשים. נכה בחרבות; רעם - תותחינו נגביה. לא נרך, מול אתגרים קשים!