כשתותחים משתתקים שום מפקד אינו ישן בשקט;
מיד מוצאים תירוץ להעיר את השטן.
טונות של עופרת ניתכות על החפים מפשע;
אך אף מצביא לא אומר: עד כאן!

שלום ושלווה להם לזרא;
הם תאווים דם ועוד דם.
כשלא נִסְכַתּ קול-יריות הם נתקפים זעם;
לדידם לא שָקוּל ערך-האדם.

להם שמחה, כְשֶסָבִב שְׂדֵה-קֶטֶל;
יצרניות נשק פיזרו להם קיתונות של זהב.
עם זרוח השמש הנם אֳחוּזֵי לחץ;
אך בהשתרר עלטה ידם במשׂגב.

מחרחרי-מלחמות, לעולם לשלום לא יֵאוֹתּוּ;
מלחמה ורצח - זה לחמם.
כלי-משחית מקובעים להם בתוך הקרקפת;
הרס וחורבן - נר לרגלם!