הניצחון היה רחוק עוד;
דרכים ושבילים,
לא פגו מדם.
בפלדת גבורה,
עמד החייל הסובייטי;
בחירוף נפשו,
ללא-הרף, בדבר הנאצי הכה.

מסטאלינגרד עד ברלין,
נשאתו של אהבת המולדת, רוח.
אלפי קילומטרים,
על סף פי המוות צעד.
מול תותחי האוייב - ללא חת -
קדימה הבקיע;
הפיל רייכסטאג.

ארצות התבל זוכרות את אותה התפארת;
כאשר זיו שמחת הניצחון,
את פני ההמונים שטף.
את קולות גיל וצַהֳלָה -
אחרי ששים שנה - אירופה זוכרת.
לעולם,
זוהר הניצחון לא ידעך!