במלואת 60 שנה, לשיחרור קייב במלחמה נגד הנאצים מעל נהר הדנייפר, עשן סמיך היתמר. להבות חורבן, עלו מתוך המים. מורדות התלוליות, פיח ופחם כסו; השמיים, להטו וניצותו. אך הצבא האדום, עמד לו כוחו לפרוץ קדימה. חילותיו ניצבו איתן, מול סוללות הפולש המגועל. הם צלחו מי - שחו הגועשים; התקדמו ללא - חת; לעבר קייב - עיר חמדה, הבקיעו דרך. מעל הזקיפים יודעי תהילה, דגלם הואצל!