זועת המלחמות תישכח עוד!
לא מאש הקרבות תבוא הישועה.
ככלות-הכל בני האנוש ילמדו לַבוּז לֶקטל;
במרוצת-הדורות הכל יסגדו לשלווה.

חדוות החיים הִנָה עליון הערך!
אף טיפת דם אינה שָוַוה שום אינטרס.
תיפול זועת המלחמות לטמיון ההיסטוריה;
חיי האדם, מעל שמירת כל כֵס!