אמונה

תרבה חכמה?

אין לי ברירה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה