היא רואה בבוּאה –

משתקפת.

מעיזה להישיר –

ועיניה כלות.

 

         האם תבין?

 

מסביבה הבועה –

מתעטפת.

ברפרוף תמשש,

אצבעותיה קלילות.

 

          האם תחוש?

 

לא תחוש בבוֹאה –

מרפרפת.

עורה השקוף

כצללים בלילות.

 

          האם תראה?

 

בתוכך היא קבועה –

מזדקפת.

מנערת חוצנה,

ואין שאלות.

 

          האם תחזיק?

 

חולמת. חוֹזַה נבואה –

מצטנפת.

בידיה דוחקת

בגופה להתעלות.

 

          האם תרפה?

 

על שפתיה שבועה.

אוספת ,

מחבקת את עצמה

בזרועותיה לגלות :

 

          האם תאהב?