ליטל לוי

כותבת בשביל עצמי,בשביל הרגשות שלי ובשבייל אחרים....

עומדת על חבל דק.

התנגדות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה