אחי שלי הלא תזכור כיצד חצינו עיר עויינת ביחד רועדים מקור על פני אדמת אויב נירגנת כיצד בחג ובשבת בגיטאות-פיקוח נפש תדיר עשינו יד אחת כדי למחות את יד הנפץ יובל שנים מאז עבר הלא תזכור כיצד ניצלנו מצפורני אוייב אכזר הלא לזאת אחי ייחלנו? אחי שלי עם הכיפה שחורה, סרוגה, אולי מעור או עם קרקפת חשופה או עם מגבעת בשחור הלא תבין, בלאו הכי אל מול אויב שוחר לטרף אתה תמיד נשאר אחי לאת, לספר ולחרב