כאן לאור ירח בנתיבי החושך מכונית נוסעת ואני - בפנים ומולי זורח כלוחית נחושת ספידומטר ומחוג מראה: שמונים ואני אליה מחפש לי תדר שילחש לי בשידור- ישיר את שמה ואני יודע היא סורגת סוודר ועל הכיריים - ארוחה חמה האדע איך לספר לה את המחשבות שעוברות בי כשהאוטוסטרדות מצטלבות? כאן לאור ירח בנתיבי החושך שט ענן וערפל בעקבו ואני יודע מחכה לי זו ש- תחבק אותי אליה כשאבוא