שעת בין ערביים

קסומה על מרפסת

[שורה שכזו התפייטה לי פתאום]

ואני בגרביים

וקצת מהססת

חוטאת בכתיבה כמו אחי התאום

[תאומי בכאילו -

הוא בעצם אחי... ]

יושב על כתפי כל אימת שאכתוב

כדי לבחון אם הועילו

[מעט או הכי..]

שעורי הכתיבה שהרעיף לי בטוב.