אמיר שגיב

אני אמיר

כיצד התבוננתי מנגד

רגע בהליכה אחורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה