עוזר יוסף

Image

ספרי שירה: סילן טהור, ספרית הפועלים, 1981שם ומלכות, עקד, 1990

שירה

לנצח אנגנך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה