אלעד צור

אלעד, בן 23. לומד בהסדר באפרת.

לא יסקל אדם

ברכה לזוג טרי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה