זבוב קטן,

את ריקודך הקיצי,

בהיסח הדעת

קפחה ידי.

 

האיני בעצם

זבוב כמותך?

ואתה –

האינך אדם כמותי?

 

והרי אני רוקד,               

שר ושמח                    

עד אשר יד עיוורת             

את כנפי תקפח.             

  

אם השתכלות היא קיום

חוויה ואון,

והכמיהה להשכיל

היא החידלון.

 

הרי שזבוב

שמח אנכי,

בין בחיי

בין במותי.

 

 

THE FLY / WILLIAM BLAKE

Little Fly
Thy summers play,
My thoughtless hand
Has brush´d away.

Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?

For I dance
And drink and sing
Till some blind hand
Shall brush my wing.

If thought is life
And strength and breath;
And the want
of thought is death;

Then am I
A happy fly,
If I live,
Or if I die