לשמוע את קול הפסיעות מאחוריך

ולא להסתובב.

לשלוט בדחף.

 

לנתב סקרנות אל מרחבי דמיון

ולהסות

צעדיך שלך

עד

אשר

הופכים

לטפיחה

חרישית.

 

שקטים.

 

להקשיב.

 

 

האם נחושות הן אם מהוססות?

הנעצרות לרגע להבחין ברגע חולף?

המשתוקקות להגיע ליעדן?

האם מרחפות על פני הקרקע או רומסות בכבדות?

 

 

ופסיעותיך שלך-

כיצד יעידו עליך?