ואם הייתי יכולה הייתי מפסלת אותה

רגע אחרי ההתבוננות אחור

עיניים עצומות מגעגוע

פנים כבושות בקרקע

ידעתי, היא אומרת, שאסור

אבל מישהו שם

החזיק לי פעם יד.