המדרגות נאות
כשהן עוברות
חציין לבושות, ללא בושות
מיני שחלות.

**

הגשם מטפטף מעלינו
מזרקה
רק עוד דקה
שולחת נשיקה

**

כשיצאו מהמיסה
סערה אותם הניסה
אמן צעיר ורקדנית
שבלבושה את השכינה הכעיסה

**

כשיורד הגשם
וממיס כיכרות
הם יוצאים מחוריהם
ומוכרים מטריות