אין לי הסבר ו-
אין לי מושג מה יקרה עת תתפרסם יצירתי האחרונה
אך הריחוק,עתה, קרוב מתמיד.
במרחק 60 ק"מ את דוהרת אליי   (דבר
שאני עצמי איני יודע )
מחכָּה להסבר.

והרי כבר אמרתי, אין לי הסבר לכן
בואי ניתן למנגנוני ההרס העצמי לעשות את שלהם
ועד אז
נשב. נתחבק.