מהו הדבר הקרוי
כשאת הוגה את שמי
עם סופים נעימים
עם קצוות מתחרזים
מהו הדבר?

וכל סיומת בזמנה נתונה
עם בוקר
לילה
לפני השינה
הסיום נמרח והרשות
נתונה.

לשון. נופלת על לשון.
אח!