תמים

כמורא שמים

עלמא דשקרא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה