ההצעה של "בוא ונחבר את שתי הקרניים - נראה מה יתגשר, שלא יישבר" אינה עולה בקנה אחד עם "בוא לאסוף אותי בשעה חמש על אף עומסי התנועה"
ומה חשבת שאגיד?

בסוף
סלחת לי.