יש כאן מישהו

מתחזה לשתי פנים

כותב גבוהה גבוהה

אך סדוק מעט בפנים

מבקר או עורך

מה זה כבר משנה

העיקר שאת כולם הוא מכיר

והוא בעצם כזה משונה

כשרון רב גוונים-אמת

ידע ברב תחומים-אמת

יחס לאנשים-שקר

שקר וכזב

תשכחו ממנו כי הוא מאוהב

לא רואה כלום

הוא עצמו הלא זה בבחינת אל

אל דאגה מישהו למעלה בוחן

היה טוב

ובעיקר טוב שהיה

ועכשיו רק תתן לי את מבוקשי בחזרה...

לא מעבר לכך-איני רוצה