הגעגועים למשהו שעמוק   לשיחה רחוקה על דברים שקרובים
את שם   פה   אני  יושב משרבט לך מילים של פתיחות
אולי לא נשוב   בטוח   תישאר השראה השארה הסערה
תעבור   תנחתי על קרקע בטוחה  יציבה  אדמה של ארץ קדושה.

אהבתי
אוהב
ואם לא אכתוב לך-
אמשיך לאהוב

לכן אני כותב.