בס"ד.

 

  עשר נשיאים

 לא הולכים בשורה

 כי אין להם ציצית

 ופתיל של תכלת

 וגם אין להם

 רביע של עונה

 לחלות שוב ושוב

 פניה של האדמה המניבה

 הם אחד אחד לעצמו

 כשנים עשר ירחים

 ההולכים וכלים

  בזמנם היעודי

 אופקם מתכחל לחול זהוב

  של מדבר

 הנודד להתגבש

  אך בתחתית ההר

 המתאבך כחשרת ענני אבק

 של המון רוח וסופה

 ונשיאים של המון ומהומה

 וגשם לעולם

     אין