בס"ד.

 

  לפניכם מונחת תיזה אשר יכול , שהיא מופרכת מיסודה, אבל דומה בעיני  ואחרי לא מעט התלבטות, שצריך בכל זאת, ליתן לה ההזדמנות לצאת לאויר העולם , שמא יהא בה כדי לשנות לפחות אוירה.

הרבה דברים סתומים משהו, מוצאים אנו, בקשר לחטא העגל . אחת השאלות הינה:

 אם בני ישראל ביקשו תחליף למשה החי מדוע יצא להם דווקא "עגל"מסכה.

 והנה , לכאורה, נראה כי לענין שאלה זו, מצוי לכאורה, רמז בגופו של הכתוב .

 שימו לב !

 אהרון מבקש מבני ישראל זהב יחודי  , דווקא אותו הזהב הקשור לקישוט האוזניים [העגיל] וכך כתוב לאמור :

 "פרקו הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אלי"

  ואכן ממש כך רק אותו הזהב - זהב האוזניים הובא לאהרון וממנו הוא יצר את העגל שנאמר:

 "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון"

 הנה אם כן אולי התשובה .

 יכול להיות, שבגלל שמדובר ביצירה אשר החומר הגולמי שלה היה תכשיטי אוזניים "עגילים". לכן גם שמא נגזר להיות מאותו השורש ואותו הרעיון : "עגל".

 אין הדבר סותר בהיכרח את העובדה כי פיזית היתה צורתה של אותה יצירה כשל עגל ממש.

 לפרשנות זו , יש אולי גם תימוכין רעיוני די ממשי , המתח שבין מעמד סיני לחטא העגל הוא אותו המתח שבין "שמיעה" לראיה".

 בני ישראל  כעם של עבדים, התקשה להסתגל עד מאד למהות אלוקית מופשטת  לגביו "ראיית הקולות בהר סיני , לא היה בה די ותחליף לראיה הפיזית הממשית ולכן משה האיש החי פיזית מילא השלים לענין זה את אותו הצורך החזק.

 וכשמשה איננו .

 מחפש העם באמצעות אהרון ממשות פיזית שתהא קשורה איך שהוא גם עם אותה ה"שמיעה", שנשמעה בסיני ולכן חומר הגלם שנבחר היה דווקא:

 זהב האוזן שהפך מעגיל לעגל