בהמשך לתגובתנו הקודמת וכהשלמה לה.
 אם כן, לא בכדי, עיקר הזהב הטהור קרוב וסביב לקודש הקודשים.
  בעיקר הכרובים אשר מביניהם יוצא דבר ה' לעולם.
 [אומנם גם המנורה הנמצאת במשכן זהב טהור כמערכת משלימה לכרובים.
 שדבר ה' שיוצא  להאיר לעולם  והוא שכביכול מצית ומאיר רוחנית את המנורה..
אם כן המתכת השולטת בקודש הקודשים ובשלוחתה המנורה, היא לא בכדי מתכת זהב טהור. לסמן ולסמל לאדם שבענייני אמונה בה' צריך הדבר להיות בחזקת זהב טהור מוחלט ונקי מכל סיגים.. .
 המשכן עצמו לעומת זאת עיקר ביסוסו הוא באדני הכסף לכל קרשיו מסביב .
שוב לסמל לאדם כי ביסוס ביתו חייב להיות על אדני כסף זכים וטהורים.
 בית שנבנה בעושק ובכספי גזל אין לו אדנים.
 והמתכת האחרונה שנותרה היא הנחושת.
  הנחושת כשמה כן היא באה לסמל ולהפגין נחישות  ועמידה .
והפעם כנגד רוחות רעות מבחוץ.
 שחלילה לא יקלקלו את טהרת ביתו של האדם וקדושתו .
לפיכך מסך - שער המשכן נעשה באדני נחושת 
וכמובן  כל קלעי החצר סביב,החוצצים בין החוץ לפנים.
 והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה.
 והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם