סודו של הנס
על ידי משה אהרון


אל תזקקו ואל תטיפו לו לנס.
שעל פניו הוא כשמו הסמוי מבטא משום נסיגה.
נסיגה מעקרון העל של התנהלות האלוהות בעולם בנעלמות סמויה.
העולם נברא כמשקף פעילות של בורא נעלם, נחבא אל היקום.
ולא עוד שהעולם נברא כך, שהטוב המעשי שיצמח לנו מעשיית המצוות ייתר כל צורך בניסים גלויים
לכן כל מהותנו הינה מסכת ניסים אחת סמויה.
שאינה גלוייה בעיקרה[יש ובגלל דרגתם ראיים לעיתים לזכות למעלות גבוהות יותר של גילוי].
ניסים סמויים כאמור,הלבושים בגדים של טבע כך נברא העולם.
וכך לכאורה טוב לו לעולם להתנהל גם מבחינות נוספות אחרות...
הרצון לנס מידי וגלוי כמוהו למעשה,כדרישה כלפי שמיים שהאלוהות תשבור את שגרת הבריאה
תחולל לעצמה מעין מטמורפוזה השמורה אך לנסיבות מיוחדות.
ותעטה את האיצטלא האחרת שלה.
המשקפת כאמור מהות והוויה גלויה.
לפעול בעולם הזה תחת שם הוויה שמהותו כאמור
נסיגה מעקרון ההעלמות שבעולם דהיינו לקיים:
, השגחה צמודה וגם תגובה צמודה:
ודוק לטוב או לרע.[בצד כל נס מצוי גם בדרך כלל - "שובר" פירעון]
במילים אחרות אנו דוחקים בשכינה לפעול בגלוי כאמור בשם הוויה.
שהשם הרגיל :"אל שדי" משקף הוא כאמור אל נעלם שיש בו דיות בגילויו בעולם.

כאן המקום לעשות חילוק בין יחיד לכלל.
האמור חל ביתר שאת לגבי היחיד.
לגבי הכלל יש גם ניואנסים נוספים....

ואשרי האדם שנסיו - כטבע לו.
וכל טבעיו - כנס תמיד

----------------------------------------------------------------------------

Re: סודו של הנס
על ידי משה אהרון
אוי לה לדת שהמניע העיקרי למצוותיה הוא מה שקרוי העולם הבא

לא שהעולם הבא לא קיים ואומנם בחוקיות אחרת.
אבל שתיקתה הרועמת של התורה לעניין זה משמעותה אחת והיא:
העולם הזה נברא שהטוב המעשי שיצמח מקיום המצוות לכלל האדם
הוא הוא המניע העיקרי לכל .
באג'נדה הזו הניסים הם לא העניין
וגם עולם הבא הוא לא העניין.