האגדה המופרכת שהרסה לנו את ההסטוריה :

שלוש השבועות הן אגדה מופרכת שהושתלה במורשתינו על ידי הנוצרים הראשונים .שכך עלתה בידם והם אבדו אותנו לדעת כאלפיים שנה ועד שטפחו על פנינו והוכיחו לנו עד כמה הרציונאל של השבועות מופרך מיסודו בכך שלא רק לא חדלו מלשעבד אותנו "יותר מדי"´ אלא טבחו בנו שוב ושוב עד לשחיטה הגדולה מכולן -
השואה האיומה.
ממתיי משביעים :
`?`בצבאות`` או ``איילות השדה``.
למה הכפל : ``תעירו`` ו``תעוררו``.
ומההיא אותה מחלת האהבה : ``חולת אהבה``.
אלא השבועה ב``צבאות`` ו``אילות השדה`` מרמזת אליגורית על יסודות ההתנחלות והורשת הארץ :
``צבא`` - כח מגן עצמאי.
``אילות השדה``: הכח וההכשרה להתקשר לאדמה ולהפריח השממה.
שהרי שניים אלה הם הם הסימנים הכי מובהקים ל :``אהבה שתחפץ``.
לא בכדי בשניים אלה כזבו ומכזבים כל אותם המחזיקים ``ב"שבועות`` [נטורי קרתא והסטמרים למינהם] ואשר על כן, גם כדי להעמידם על טעותם, ברר לו הקב``ה דווקא  את הציונים ``החילניים`` שיעוררו את שני יסודות אלו.

כך או כך,אגדה זו נמסכה בדמינו ככמוסת סם נוצרית להרדים אותנו אלפי שנים . להיותינו שפופים תדיר  בגלות של אין סוף והכל כדי להצדיק את עיקר דתם.

 עד שכאמור משמיים רחמו עלינו הערו עלינו רוח ממרום את הציונות המדינית את החלוצים ה"חילוניים"  להתחיל בה ב"אתחלתא". ואם "קול התור" היה נשמע בחצרותיהם של אדמורים והיו הם נותנים האות להמונים לנהור ולהצטרף בעוד מועד לחיל החלוץ של ה"אתחתלא", יכול שהשואה הנוראה היתה נמנעת ..

 ועוד:

 :  "חולת אהבה אני"

 שכנסת ישראל למעשה מתוודה על עיקר מחלתה : "אהבת האני"
``אז היינו : ``חולים``, באותה המחלה של : ``אהבת האני``.
אותו היסוד הנמשך שהביא עלינו גם לכתחילה את חורבן בית שני.
שבמצוות : ``ואהבת לריעך כמוך`` נותרנו אך באהבת ה"אני" ולא שכללנו אהבתינו גם לגבי הריע בבחינת ``כמוך``.

 שלעולם גם :אין אהבת אלוהים אלא אם היא עוברת דרך צלמו עלי אדמות
ובזה גם טמון סוד המשך גאולתינו גם עתה