מעולם לא הייתה, תשוקתה
לא הילכה לא שרתה נחמה.

ועתה, איך אקבלה בדלת סגורה?
דלת טרוקה? דלת שבורה?

עולָה לקראתי עודך נוטפת
מי קדושתך ואני
במה אברכך? שאהיה אסיר
אסיר עולמך.