היי שם שוב

במושב הקדמי

מי תשב במקומך?

אולי רוח הכפר

תכפר מעשך ההזוי

כהתחלה טובה

לשבוע טוב

אם לא נתראה שוב.