ואיך אדע שאני טוב?

"נסה לנשום את עצמך".

ואם אחנק?

"תשתעל".

(מנסה)

נתקעתי בסרעפת.

"עכשיו נשוף חזק".

נתקעתי בחזה

"תישאר, תישאר עד זרם הדם הבא"

(זרמים חמים)

"ואיך אתה מרגיש"?

רוצה לצאת.

"תישאר. עוד קצת. עוד קצת--ועכשיו!"

 

כשעצמי ראה את עצמי במראה-

הסמקתי.