בת קול ברוח

ציפור חופש, נושמת...

מדבר

ימים רבים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה