ולא ברור לי היום אם נתת לי בכלל אפשרות לבחור בדרך את הדרך או שמא נגזרה הנפרדות ונכפה הבלבול ועצים לוטשי ציפורניים מסתירים דרכי וכבלי קורים מעלימים עיני מלראות. ואיפה השמחה שלי נעלמה, לעזאזל ואיך אפילו בני מלכים לא מצליחים להעיר ולעורר אותי ולמה לא מסוגלת ברוחות נדיבות ורוחב לב משכר לישא נפשי אליך לרוץ מדבריות והרים בשאגה הזו המהדהדת אני יודעת שישנו בוודאי.