יהודית yehudit

והכל מתוך פ-שטות ו-תמימות (פ"ו הדב-וויני)

נשמה

חווית העולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה