נהר המיטהר

.

ציור...

מתנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה