לחני

 

 

הכי קל לכתוב על הברושים; אלה

נשארים לתמיד, כמו הים כמו החול כמו

שמים.

על שמים קשה לכתוב; הם כל פעם

בצבע אחר, וברגע

הם דם או פרחים או שיר.

 

הכי קל לכתוב על הברושים; אלה

עומדים ישר בלי לזוז, כמו סרגל כמו אמת כמו

מתים.

על מתים קשה לכתוב; הם כל פעם

באים אליך ומדברים ומדברים

וכבר שכחת מה רצית להגיד.

 

הכי קל לכתוב על הברושים; אלה

מכוסים תמיד עלים, כמו צפור כמו גלמים כמו

דמעות.

על דמעות קשה לכתוב; הן כל פעם

באות בדיוק כשלא צריך, וכבר מזמן

הפכו לקלישאה.