לבדבד בודד

שלכת..והבדידות נמשכת...

רווקי כל העולם התאחדו

בחייהם ובמותם..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה