לבדבד בודד

שלכת..והבדידות נמשכת...

בחייהם ובמותם..

מודה אני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה