לבדבד בודד

שלכת..והבדידות נמשכת...

רווקי כל העולם התאחדו

מודה אני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה