לבדבד בודד

שלכת..והבדידות נמשכת...

מודה אני

בחייהם ובמותם..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה