לבדבד בודד

שלכת..והבדידות נמשכת...

בחייהם ובמותם..

רווקי כל העולם התאחדו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה