לבדבד בודד

שלכת..והבדידות נמשכת...

מודה אני

רווקי כל העולם התאחדו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה