שמיים וארץ

שמיים וארץ דברו אהבה,

דברו אהבה כמו של אדם וחוה.

שהשמיים דיבר , הארץ שתקה

וכשהארץ דיברה , השמיים בכה.

רצו הם האחד בשניה לדבוק,

אך את המרחק הרב לא ניתן היה למחוק.

לא היה ניתן להדליק את האש,

לא ניתן הדבר מבלי להיפגש.

שמיים וארץ דברו אהבה,

דברו אהבה כמו של אדדם וחוה.