עץ המפרה פירות

מזין את נשמתי,

מחייה את כאבי.

פירותיו גדולים

אך סכנותיו רבים

כבר שנים הוא נטוע

ובין רגע

גרזן בו ננעץ

וגדמיו נופלים ללא רוח חיים

כוחותיו אוזלים

ואורו נמוג.