ציפור נפשי

שילחתי את ציפור נפשי , את יונתי.

לראות אם קלו המים ,אם קלו הדמעות,

האם הארץ שקטה , האם אין עוד מלחמות.

ולא חזרה היונה , ולא חזרה הנשמה.

האם יבוא עוד היום ואזכה

לראות אותה?