מילים אבודות/ אני

(22/11/07)

רציתי להגיד שהכאבת לי,

אך אטמת ליבך מלשמוע,

רציתי להגיד כששברת אותי,

כשהושטת יד שוב ליגוע.

רציתי לאמר דברים עד בלי סוף,

אך מילותיי התנפצו בקו הגלים עם החוף.

כי הלכת לך,

לא אמרת לאן,

ומילותיי שוב אבדו בין נבכי הזמן.

כי לא תשוב להתנצל, לבקש סליחה,

לעולם, ומעולם לא הורדת את המסיכה.

ורציתי להגיד לך כמה מילים,

אך אתה לא כאן-

וכבר אבדו הצלילים.