נשאה הרוח
כאבק לעיניי

וכסערה חולפת

עברה על פניי


מותירה תחושה של בדידות