אז הנה, עוד כמה בצלים נדרסו בכביש

הנהגים, בעוברם, מסיטים אף

נזהרים-

לא להיתקל בסירחון.

 

 ואילו אני

מתקרב לשפה, יורד לרגע

ומרים אחד מהם. מתעלם מהריח.

אי אפשר להתעלם. מכה באף. שוטר.

 

ואתה? עצרת בבצל? המשכת גם אתה.

מאוחר בערב, במהדורת החדשות

הרגשת בסירחון.