"כל הזמן רק מלפפון",
את מתלוננת ואני מוציא
עגבניה מהתיק

נוגס

עסיס מתעכב.

אותה עגבניה.

(אנחנו מבינים אחת את השני, נכון?)

על המדרגות שישבת
נשארו סימני רעָב.