תכתוב לי שיר את אומרת ואני
שרגיל במשפטים קצרים לא
מפסיק
להספיק להוציא מן הפנים אל החוץ
קצת לחוץ אולי
עוד מעט תתחרטי.

קריאתו של עורב
בצאת החמה
ציוץ תנשמת
תחילת העונה

נשמות יחפות
מחזקות הבנה

ברוכה הבאה.