... ואתה מדבר אליה
מיישיר מבט נוקב
מחזיק את היד
בצורה אינטלקטואלית
צורה נכונה
צורה תוהה
מנתח ברצף מילים את
המצב הלאומי
מצב מוסרי
מצב משיחי
תגיד,יש מצב
לאישי?
והיא...
גופה נוטה אלייך
בין השולחן לקערת זיתים
למה אתה מתעלם ממבטה האוהב
ומבכר לבקר את הכאב?
חריצי מחשבה מזמן
יצאו מהאופנה.
הרפה...
הרשה...
אל תתפלא
פשוט היה.
תשמע עכשיו איך דילן שר
צרוד מאלכוהול וסיגריות
כתפיו עדין רחבות
כתפיה כה עדינות
הטל עליו את כאב הדור
חבק אותה
נשק אותה
לטף אותה
ופשוט תשתוק.