"תמשיך לכתוב" הוא אומר לי
כשאני ישוב רגל על רגל צופה (בו)
מחכה (לו) שימשיך לדבר (עלי).

ואיך אמשיך ואכתוב כשלרגליי מנוחה? (אלמנט שחוזר)
כי הרבה חדשים לבקרים אינם
חדשות שונות ומשמימות
חומר דל ביד היוצר

והוא כקורא מחשבות מחזיר ועונה

מלח. המלח מחזק טעמיו של תבשיל.

אז זריתי.